Medarbetare

 

Mats Johansson

Tel 0455 – 34 10 97
mats.johansson@bergmarin.se

Marie Forsman

Tel 0455 – 34 10 93
marie.forsman@bergmarin.se

Göran Olsson

Tel 0455 – 34 10 95
goran.olsson@bergmarin.se

Ina johansson

Tel 0455 – 34 10 94
ina.johansson@bergmarin.se

Bengt Engqvist

Tel 0455 – 34 10 96
bengt.engqvist@bergmarin.se

Bo Pärmelöv

Tel 0455 – 34 10 98
bo.parmelov@bergmarin.se

Markus Varenhed

Tel 0455 – 34 17 49
markus.varenhed@bergmarin.se

Felix Löfgren

Tel 0455 – 34 10 92
felix.lofgren@bergmarin.se

Lennart Ottosson

lennart.ottosson@bergmarin.se

Patrik Davidsson

Tel 031 – 756 00 77
patrik.davidsson@bergmarin.se