Välkommen till Berg Marin!

Berg Marin är ett teknikinformationsföretag beläget i Karlskrona.

Verksamheten är inriktad på framtagning av beskrivningar, scheman, manualer och utbildning med mera.
enligt kundens önskemål för att säkerställa installation, uppstart, drift och underhåll av marina enheter och installationer, industriella anläggningar med mera.

Berg Marin AB tillhör sedan 2010 Ö-borgenkoncernen på Öckerö som bl.a. äger Ö-varvet, Power House, Imatech Marin & Industri, Hasslö varv med flera.
 

Kontakta oss direkt om du har frågor! Välkommen!